logo98.gif (17784 bytes)

wrzesień 1998, Drzonków
ZIELONOGÓRSKA MIEJSKA SIEĆ KOMPUTEROWA
W NAUCE, GOSPODARCE I ADMINISTRACJI REGIONU

Spis treści

Paweł Skalski, Janusz Baranowski, Waldemar Woźniak, Roman Rekut
Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w technologii ATM
PDF 413 kB

C. Mazurek, M. Stroiński
Usługi sieci POL-34
PDF 393 kB

Józef Janyszek
Zarządzanie jakością usług miejskich sieci komputerowych
PDF 138 kB

Czesław Bukiel
Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze i możliwości integracji z Zielonogórską Miejską Siecią Komputerową
PDF 688 kB

Artur Opaliński
Nie tylko firewall, czyli zagadnienia bezpieczeństwa w sieciach komputerowych
PDF 98 kB

Stanisław Starzak
Współpraca Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN w Łodzi z lokalnymi organami administracji państwowej i samorządowej
PDF 103 kB

Agnieszka Węgrzyn, Bogdan Kromski, Adam Wawrowicz
Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem języka Java i systemu Oracle na przykładzie “Naukowej Bazy Danych”
PDF 182 kB

Radosław Barańczak
Serwis informacyjny Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN
PDF 90 kB

Roman Rekut
Sposoby dołączania sieci lokalnych do struktury ZMSK ZielMAN
PDF 75 kB

Tadeusz Antoniewicz, Krzysztof Jarosiński
Internet w firmie
PDF 119 kB
  

         powrót